Blaricum: rietendak scheren en bijstoppen

Werkzaamheden:

Het rieten dak van deze tweekapper in Blaricum hebben we (rietdekkers Evard en Jeroen) gerepareerd. De bovenlaag, begroeid met mos en algen, hebben we verwijderd. Vervolgens is het dak schoongeveegd en waar nodig bijgestopt met nieuw riet. Het dak en de dakranden zijn daarna glad en strak geklopt.

 

Oorspronkelijke situatie: 

Het oorspronkelijke rieten dak had te kampen met mos- en algenbegroeiing en was op sommige plaatsen ingerot waardoor bijstoppen met nieuw riet nodig was. Het dak was echter nog voldoende dik, zodat met een reparatie kon worden volstaan.

 

Het eindresultaat: 

Het einderesultaat is een dak dat weer strak en fris oogt. Het verschil is duidelijk zichtbaar op de foto´s in vergelijking met de andere helft van deze tweekapper.